Giriş yapılıyor, lütfen bekleyin...
  Hakkımızda

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

Funclub'a üye olarak sevdiğiniz sanatçıların konser ve benzeri organizasyonlarına katılırken öncelikli ve ayrıcalıklı hissedeceğiniz bir ortama adım atıyorsunuz. Funclub ile hayranı olduğunuz sanatçıları yakından tanımak ve takip etmek artık çok kolay. 
Lütfen Üyelik Sözleşmesini dikkatli bir şekilde okuyun ve kabul ettiğinizi, "Üyelik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum" kutucuğunu tıklayarak onaylayın. Funclub dünyasına hoş geldiniz.

ÜYELİK ŞARTLARI

Funclub, üyelerine çeşitli imkan ve avantajlar sağlayacak bir toplu üyelik sistemidir. Funclub, üyelerine, plastik kart ve web/mobil uygulamalar üzerinden, ön ödemeli ve/veya doğrudan ödeme sistemleri ile aşağıdakilerle sınırlı kalmayacak şekilde, anlaşmalı konser ve benzeri organizasyonlarda bilet satışı ile anlaşmalı üye işyerlerinden yapılacak olanlar da dahil olmak üzere çeşitli ürün/lisanslı ürün satışı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

13 yaşından küçükler Siteye ebeveyn kontrolünde üye olabilirler. 

Siteye ve sisteme erişim için kendilerine verilen veya kullanımlarına sunulan her türlü teknolojik mekanizma ve araçların (şifre vb.) güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerin eline geçmesinin ve onlar tarafından kullanılmasının önlenmesi tamamen üyelerin sorumluluklarındadır. Üyeler, bu yükümlülüklerinin ihmal veya ihlali nedeniyle, gerek Funclub'ın gerekse üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olduklarını, Funclub'ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve eğer Funclub bu nedenlerle herhangi üçüncü bir kişiye herhangi bir ad altında tazminat ödemek zorunda kalırsa, ödediği tazminat meblağının tüm ferileriyle birlikte tahsili için Funclub'ın bu üyelere rücu edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Funclub, Site üzerinden sunulacak hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Sitede yayınlamakla yürürlüğe koymuş addedilir. 

Funclub, ücretsiz üyeliklere yönelik olarak sağladığı imkan ve avantajların devamı için gayret gösterecek olmasına rağmen bu imkan ve avantajların sürekliliği konusunda herhangi bir taahhüt vermemektedir. "Öncelikli Giriş", "Meet & Greet" ve benzeri hizmetler, ilgili etkinliğin gerçekleştirileceği mekanın fiziksel şartları, sanatçının programı gibi Funclub’ın kontrolü dışında olan şartlara tabi olup bu hizmetler sadece Sitede ayrıca duyurusu yapılan özel etkinlikler için geçerli olacaktır. Funclub söz konusu hizmetlerin teminine yönelik bedel ve şartları üyelerine söz konusu etkinlik detaylarında ayrıca bildirecektir. Funclub’ın, söz konusu hizmetleri ilgili Sitede duyurusu yapılan tüm etkinliklerde sunmaya yönelik bir taahhüdü bulunmamakta olup söz konusu ayrıcalıklı hizmetleri üyelerine sunmak için gayret gösterecektir. Üye, Sitenin Hesap İşlemleri bölümünden üyeliğini dondurabilir ancak üyeliğini dondurmakla hesabında bulunan bakiyeden, puandan veya toplamış olduğu Hayran ve Funclub Yıldızlarının henüz kullanılmamış kısmından feragat etmiş olacağını, söz konusu ödemeleri geri alamayacağını ve hesapta bulunan puan veya bakiyenin iade edilmeyeceğini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Funclub, üzerinde bakiye bulunan, ancak belli bir süre hareket olmayan pasif hesaplar için gerekli gördüğü tutarlarda hesap işletim ücreti vb. alma hakkını saklı tutar. 

Aksi belirtilmedikçe 1 Puan 1 Kuruş değerindedir. 

Funclub (Funclub Eğlence Hiz. Tic. A.Ş.) işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. 

 

BİLET SATIŞ HÜKÜMLERİ

Internet sitemize üye olarak veya olmadan bilet alım işlemlerini gerçekleştirerek, Bilet Satış Hükümlerini okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriğini aynen kabul etmiş olduğunuzu beyan etmiş sayılmaktasınız.

Funclub, yetkili bilet satış acentesi olarak, biletini satın aldığınız etkinliği düzenleyen "organizatör, etkinlik mekanı, kulüp vb." (Bundan böyle her biri "Etkinlik Organizatörü" diye anılacaktır) namına bilet satmakta olup bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini belirleme hususunda hak veya yetkiye sahip değildir. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya ticari faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Aksi durum, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, bilete el koyma ve/veya biletin iptali için haklı bir sebep teşkil eder.

Funclub’dan satın alabileceğiniz avantajlı bilet adediniz etkinliğin kendine özel şartları sebebiyle gerekli görüldüğü durumlarda sınırlanabilir. Bu sayı varsa etkinlik sayfasında belirtilmektir. Funclub, sözleşme konusu bilet alımı için varsa kazanılacak ve Sitede kullanılabilecek puanları Kullanıcının www.funclub.com.tr sitesindeki hesabına tanımlayacaktır. Puan kullanımı, satın alınacak ürüne bağlı olarak alışveriş tutarlarının belli bir oranına kısıtlanabilir. Varsa bu oran ürün detay sayfasında belirtilmektedir. Kazanılan puanlar satılamaz, devredilemez, iade edilemez, paraya dönüştürülemez ve Sitede bildirilen süre içerisinde kullanılmalıdır. Puan ve/veya indirim miktarları Funclub tarafından belirlenir. Funclub ayrıca Kullanıcıya haber verilmeksizin ve dilediği zamanda kampanyaları, puan kazanımını veya diğer avantajları durdurma, uzatma ve miktarlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Funclub bundan bağımsız olarak, her bir etkinlik için alınabilecek ve/veya rezerve edilebilecek toplam bilet sayısını uygun gördüğü şekilde sınırlama hakkına sahiptir. Funclub, bildirdiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

Funclub, anlaşmalı olduğu organizasyonlarda üyelerine yönelik olarak bilet erişimine öncelikli erişim için en iyi gayreti gösterecek olmasına rağmen bilet mevcudiyeti konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.

Fiziksel biletlerin kontrol ve muhafaza yükümlüğü Kullanıcıya aittir.

Etkinliklerin, Etkinlik Organizatörü tarafından çeşitli sebeplerle tarihleri değiştirilebilir veya etkinlikler iptal edilebilir. Bu durumda uygulanacak prosedür Etkinlik Organizatörü tarafından belirlenir ve duyurulur. Etkinliğin iptal edilmesinden ve/veya etkinlik tarihinin değiştirilmesinden dolayı Funclub’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği hususu ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konusunda bilgi sahibi olma sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda Etkinlik Organizatöründen gerekli yetkinin alınmasına bağlı olarak bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayret gösterilecektir. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten haberdar edileceği hususunda Funclub hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunmamaktadır.

Tüm bilet ve buna bağlı otopark, paket ürünler vb. yan ürünlerin satışları kesindir. Funclub satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi veya imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basım işlemi yapmama hakkını saklı tutar. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler ve yan ürünler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz.

Kullanıcının taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesi durumunda kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek Kullanıcının bankası tarafından kredi kartı özetine yansıtılır. Banka, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması Kullanıcının bankası inisiyatifindedir. Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle Kullanıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Kullanıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüm bilet ve buna bağlı otopark, paket ürünler vb. yan ürünlerin satışları sonrasında kullanıcının kayıtlı e-posta adresine bilgilendirme mahiyetinde bir belge gönderilir. Bu belge bilgi amaçlı olup fatura yerine geçmez. Faturanın aslı şirket adresinden alınabilir.

Etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörleri geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, hiçbir şekilde para iadesi veya bilet değiştirme zorunluluğu olmaksızın programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda, Etkinlik Organizatörlerinin belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması müşterilerimizin ve site kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Bu kapsamda Funclub herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, Funclub sistemi üzerinden üye olarak veya olmadan temin edilen biletlerin Funclub satış noktalarına veya Funclub tarafından bildirilecek noktalara teslim edilmesi zorunludur. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ile sınırlı olup, işlem bedeli veya sair başkaca bir bedelin talebi veya iadesi mümkün değildir. Alışverişin bir bölümü veya tümü, Üyenin Funclub hesabında bulunan bakiye veya puan ile yapılmışsa bu bakiye veya puanlar Üyenin hesabına iade edilir. Alışverişin bir bölümü veya tümü, kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade, Kullanıcının bankası tarafından belirlenmiş olan prosedür gereğince yapılır. Funclub, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Kullanıcıya hiçbir şekilde nakit para ile ödeme yapamaz.

Biletler, ilgili mekan ve Etkinlik Organizatörünün kural ve düzenlemelerine tabi olarak tanzim olunmuştur. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara/rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekan ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir. Mekanda, müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik araması yapılabilir.

Funclub etkinliğine bilet aldığınızda etkinlik alanına giriş yapabilmek için Funclub Live mobil uygulamamızı yüklemiş olmanız ya da Funclub Kart sahibi olmanız gerekmektedir. Funclub etkinliklerine PDF bilet ya da işlem özetini gösteren çıktı ile giriş yapmak mümkün değildir.

Etkinlik mekanına giriş, çıkış ve Etkinlik süresince uyulması gereken uygulamalar Etkinlik Organizatörünün ve Etkinlik mekanının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılmaktadır ve Etkinlik Organizatörlerine ve Etkinlik mekanına göre farklılık gösterebilir. Söz konusu kural ve düzenlemelere yönelik olarak Funclub’ın herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, etkinlik mekanı veya Etkinlik Organizatörü, bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutmaktadır.

Funclub biletlere/bilet satışlarına ve/veya etkinliklere ilişkin olarak hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında bulunmamaktadır. Kullanıcılar, her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki işlemlere yönelik olarak, Funclub’ı sorumlu kabul etmeyeceklerini önceden kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Kullanıcı, "Satın al" butonunu tıklayarak bilet ve yan ürün alım işlemini onayladığında Etkinlik tarihi değişikliği ve iade şartları dahil olmak üzere Funclub Kullanım Koşullarını ve Bilet Satış Hükümlerini kabul etmiş sayılır. Tüm bilet satışları, kredi kartı ve ödeme onayına bağlı olarak gerçekleşir.

FUNCLUB SATIŞ POLİTİKALARI

5 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3 üncü maddesi uyarınca, Funclub Eğlence Hizmetleri Ticaret A.Ş.(“Funclub”) ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin “Hakkımızda” başlıklı bölümünde güncel şekilde yer almaktadır. Ayrıca, funclub üyeliği ile sitemiz üzerinde elektronik iletişim araçlarıyla yapılacak olan satışlara ilişkin sözleşme kurulabilmesi için gerekli teknik adımlara ilişkin bilgiler ile, aşağıdaki Satış Politikamız ve Satış Sözleşmemiz, ”funclub.com.tr” sitemizdeki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu Satış Politikası ve Sözleşme, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Web sitemize üye olarak,” funclub” üyeliği kazanarak veya satın alarak, konser ve etkinlik bilet alımı ile ürün satış işlemlerini gerçekleştirerek, “Kullanım Koşullarını”, “Satış Politikası” ve “Sözleşme” hükümlerini ve “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Kullanılması Beyanını” okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtiriz. “Satış Politikası” ve/veya Sözleşme” hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da itirazınızın olması durumunda, herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce,” Yardım” sayfasını ziyaret etmenizi ve/veya bizimle sitemizde belirtilen iletişim numaralarından iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizde üyelik/bilet/ ürün satın alarak ve siparişinizi onaylayarak, işbu “Sözleşme” hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Ayrıca, siparişinizi onaylayarak; üyelik/bilet/ürün/hizmet satın almadan önce; i. firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini, ii. satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam üyelik/ürün/bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları, iii. Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini, iv. uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair akdi bilgileri v. Bilet satışlarında Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi, yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu önemle belirtiriz. Ayrıca, işbu sözleşme ve ön onay ile “üyelik/ürün/bilet/hizmet satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle hatırlatırız.

TESLİMAT KOŞULLARI

Kullanıcı, www.funclub.com.tr internet sitesinde satış sözleşmesine konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Teslimat masrafları aksi belirtilmedikçe alıcıya aittir. Sipariş edilen ürün, stok durumunun müsait olması ve ürün bedelinin Funclub'ın hesabına geçmesini takiben yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Kullanıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Sitede ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Kullanıcıya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Kullanıcının belirttiği adreste elden yapılır. Teslim anında Kullanıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Funclub edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilir. Kullanıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olmasından ve/veya kargonun Funclub'a geri iade edilmesinden dolayı oluşan tüm masraflar Kullanıcıya aittir. Funclub, ürünün Kullanıcı dışında üçüncü bir kişiye veya kuruluşa teslim edileceği durumlarda teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı sorumlu tutulamaz. 
Kullanıcının, ürünü teslim almadan önce muayene etmesi ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünleri kargo şirketinden teslim almaması gerekmektedir. Kullanıcı, teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğunu kabul etmiş bulunmaktadır. Ayrıca, teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu Kullanıcıya aittir. 

Sipariş edilen ürünün, Kullanıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Funclub, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Aynı şekilde ürünün tesliminden sonra Kullanıcıya ait kredi kartının, Kullanıcın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde olsa bile yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün bedelini Funclub'a ödememesi halinde Kullanıcı, ürünü 3 gün içinde Funclub'a iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo bedeli Kullanıcıya aittir. 

Ürünlerin arızalanması durumunda garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması yükümlülüğü Kullanıcıya aittir. 

Kullanıcının taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesi durumunda kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek Kullanıcının bankası tarafından kredi kartı özetine yansıtılır. Banka, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması Kullanıcının bankası inisiyatifindedir. Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Kullanıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Kullanıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. 

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. 

6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. Sertifikalı/sertifikasız eğitim kayıt iptallerinde ise uygulanacak iade koşulları ayrıca düzenlenmiş olup, işbu cayma iptal koşulları uygulanmaz.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. 

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

 

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET 

ADI/UNVANI:

ADRES:

EPOSTA:

TEL:

FAKS:

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

16.Üçüncü kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

21.Sertifikalı/sertifikasız eğitim kayıt iptallerinde ise uygulanacak iade koşulları ayrıca düzenlenmiş olup, işbu cayma iptal koşulları uygulanmaz.

 

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

22. a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler, b. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, c. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, ç.  Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler, d. tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler e. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler, f. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, g. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, ğ. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler, h. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

23.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

24.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

 

ÖDEME VE TESLİMAT

25.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ............, ........., bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

26. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza on-line tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.