Giriş yapılıyor, lütfen bekleyin...
  Hakkımızda

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

Funclub'a üye olarak sevdiğiniz sanatçıların konser ve benzeri organizasyonlarına katılırken öncelikli ve ayrıcalıklı hissedeceğiniz bir ortama adım atıyorsunuz. Funclub ile hayranı olduğunuz sanatçıları yakından tanımak ve takip etmek artık çok kolay. 
Lütfen Üyelik Sözleşmesini dikkatli bir şekilde okuyun ve kabul ettiğinizi, "Üyelik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum" kutucuğunu tıklayarak onaylayın. Funclub dünyasına hoş geldiniz.

ÜYELİK ŞARTLARI

Funclub, üyelerine çeşitli imkan ve avantajlar sağlayacak bir toplu üyelik sistemidir. Funclub, üyelerine, plastik kart ve web/mobil uygulamalar üzerinden, ön ödemeli ve/veya doğrudan ödeme sistemleri ile aşağıdakilerle sınırlı kalmayacak şekilde, anlaşmalı konser ve benzeri organizasyonlarda bilet satışı ile anlaşmalı üye işyerlerinden yapılacak olanlar da dahil olmak üzere çeşitli ürün/lisanslı ürün satışı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

13 yaşından küçükler Siteye ebeveyn kontrolünde üye olabilirler. 

Siteye ve sisteme erişim için kendilerine verilen veya kullanımlarına sunulan her türlü teknolojik mekanizma ve araçların (şifre vb.) güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerin eline geçmesinin ve onlar tarafından kullanılmasının önlenmesi tamamen üyelerin sorumluluklarındadır. Üyeler, bu yükümlülüklerinin ihmal veya ihlali nedeniyle, gerek Funclub'ın gerekse üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olduklarını, Funclub'ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve eğer Funclub bu nedenlerle herhangi üçüncü bir kişiye herhangi bir ad altında tazminat ödemek zorunda kalırsa, ödediği tazminat meblağının tüm ferileriyle birlikte tahsili için Funclub'ın bu üyelere rücu edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Funclub, Site üzerinden sunulacak hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Sitede yayınlamakla yürürlüğe koymuş addedilir. 

Funclub, ücretsiz üyeliklere yönelik olarak sağladığı imkan ve avantajların devamı için gayret gösterecek olmasına rağmen bu imkan ve avantajların sürekliliği konusunda herhangi bir taahhüt vermemektedir. "Öncelikli Giriş", "Meet & Greet" ve benzeri hizmetler, ilgili etkinliğin gerçekleştirileceği mekanın fiziksel şartları, sanatçının programı gibi Funclub’ın kontrolü dışında olan şartlara tabi olup bu hizmetler sadece Sitede ayrıca duyurusu yapılan özel etkinlikler için geçerli olacaktır. Funclub söz konusu hizmetlerin teminine yönelik bedel ve şartları üyelerine söz konusu etkinlik detaylarında ayrıca bildirecektir. Funclub’ın, söz konusu hizmetleri ilgili Sitede duyurusu yapılan tüm etkinliklerde sunmaya yönelik bir taahhüdü bulunmamakta olup söz konusu ayrıcalıklı hizmetleri üyelerine sunmak için gayret gösterecektir. Üye, Sitenin Hesap İşlemleri bölümünden üyeliğini dondurabilir ancak üyeliğini dondurmakla hesabında bulunan bakiyeden, puandan veya toplamış olduğu Hayran ve Funclub Yıldızlarının henüz kullanılmamış kısmından feragat etmiş olacağını, söz konusu ödemeleri geri alamayacağını ve hesapta bulunan puan veya bakiyenin iade edilmeyeceğini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Funclub, üzerinde bakiye bulunan, ancak belli bir süre hareket olmayan pasif hesaplar için gerekli gördüğü tutarlarda hesap işletim ücreti vb. alma hakkını saklı tutar. 

Aksi belirtilmedikçe 1 Puan 1 Kuruş değerindedir. 

Funclub (Funclub Eğlence Hiz. Tic. A.Ş.) işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. 

 

BİLET SATIŞ HÜKÜMLERİ

Internet sitemize üye olarak veya olmadan bilet alım işlemlerini gerçekleştirerek, Bilet Satış Hükümlerini okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriğini aynen kabul etmiş olduğunuzu beyan etmiş sayılmaktasınız.

Funclub, yetkili bilet satış acentesi olarak, biletini satın aldığınız etkinliği düzenleyen "organizatör, etkinlik mekanı, kulüp vb." (Bundan böyle her biri "Etkinlik Organizatörü" diye anılacaktır) namına bilet satmakta olup bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini belirleme hususunda hak veya yetkiye sahip değildir. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya ticari faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Aksi durum, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, bilete el koyma ve/veya biletin iptali için haklı bir sebep teşkil eder.

Funclub’dan satın alabileceğiniz avantajlı bilet adediniz etkinliğin kendine özel şartları sebebiyle gerekli görüldüğü durumlarda sınırlanabilir. Bu sayı varsa etkinlik sayfasında belirtilmektir. Funclub, sözleşme konusu bilet alımı için varsa kazanılacak ve Sitede kullanılabilecek puanları Kullanıcının www.funclub.com.tr sitesindeki hesabına tanımlayacaktır. Puan kullanımı, satın alınacak ürüne bağlı olarak alışveriş tutarlarının belli bir oranına kısıtlanabilir. Varsa bu oran ürün detay sayfasında belirtilmektedir. Kazanılan puanlar satılamaz, devredilemez, iade edilemez, paraya dönüştürülemez ve Sitede bildirilen süre içerisinde kullanılmalıdır. Puan ve/veya indirim miktarları Funclub tarafından belirlenir. Funclub ayrıca Kullanıcıya haber verilmeksizin ve dilediği zamanda kampanyaları, puan kazanımını veya diğer avantajları durdurma, uzatma ve miktarlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Funclub bundan bağımsız olarak, her bir etkinlik için alınabilecek ve/veya rezerve edilebilecek toplam bilet sayısını uygun gördüğü şekilde sınırlama hakkına sahiptir. Funclub, bildirdiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

Funclub, anlaşmalı olduğu organizasyonlarda üyelerine yönelik olarak bilet erişimine öncelikli erişim için en iyi gayreti gösterecek olmasına rağmen bilet mevcudiyeti konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.

Fiziksel biletlerin kontrol ve muhafaza yükümlüğü Kullanıcıya aittir.

Etkinliklerin, Etkinlik Organizatörü tarafından çeşitli sebeplerle tarihleri değiştirilebilir veya etkinlikler iptal edilebilir. Bu durumda uygulanacak prosedür Etkinlik Organizatörü tarafından belirlenir ve duyurulur. Etkinliğin iptal edilmesinden ve/veya etkinlik tarihinin değiştirilmesinden dolayı Funclub’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği hususu ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konusunda bilgi sahibi olma sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda Etkinlik Organizatöründen gerekli yetkinin alınmasına bağlı olarak bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayret gösterilecektir. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten haberdar edileceği hususunda Funclub hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunmamaktadır.

Tüm bilet ve buna bağlı otopark, paket ürünler vb. yan ürünlerin satışları kesindir. Funclub satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi veya imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basım işlemi yapmama hakkını saklı tutar. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler ve yan ürünler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz.

Kullanıcının taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesi durumunda kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek Kullanıcının bankası tarafından kredi kartı özetine yansıtılır. Banka, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması Kullanıcının bankası inisiyatifindedir. Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle Kullanıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Kullanıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüm bilet ve buna bağlı otopark, paket ürünler vb. yan ürünlerin satışları sonrasında kullanıcının kayıtlı e-posta adresine bilgilendirme mahiyetinde bir belge gönderilir. Bu belge bilgi amaçlı olup fatura yerine geçmez. Faturanın aslı şirket adresinden alınabilir.

Etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörleri geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, hiçbir şekilde para iadesi veya bilet değiştirme zorunluluğu olmaksızın programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda, Etkinlik Organizatörlerinin belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması müşterilerimizin ve site kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Bu kapsamda Funclub herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, Funclub sistemi üzerinden üye olarak veya olmadan temin edilen biletlerin Funclub satış noktalarına veya Funclub tarafından bildirilecek noktalara teslim edilmesi zorunludur. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ile sınırlı olup, işlem bedeli veya sair başkaca bir bedelin talebi veya iadesi mümkün değildir. Alışverişin bir bölümü veya tümü, Üyenin Funclub hesabında bulunan bakiye veya puan ile yapılmışsa bu bakiye veya puanlar Üyenin hesabına iade edilir. Alışverişin bir bölümü veya tümü, kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade, Kullanıcının bankası tarafından belirlenmiş olan prosedür gereğince yapılır. Funclub, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Kullanıcıya hiçbir şekilde nakit para ile ödeme yapamaz.

Biletler, ilgili mekan ve Etkinlik Organizatörünün kural ve düzenlemelerine tabi olarak tanzim olunmuştur. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara/rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekan ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir. Mekanda, müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik araması yapılabilir.

Funclub etkinliğine bilet aldığınızda etkinlik alanına giriş yapabilmek için Funclub Live mobil uygulamamızı yüklemiş olmanız ya da Funclub Kart sahibi olmanız gerekmektedir. Funclub etkinliklerine PDF bilet ya da işlem özetini gösteren çıktı ile giriş yapmak mümkün değildir.

Etkinlik mekanına giriş, çıkış ve Etkinlik süresince uyulması gereken uygulamalar Etkinlik Organizatörünün ve Etkinlik mekanının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılmaktadır ve Etkinlik Organizatörlerine ve Etkinlik mekanına göre farklılık gösterebilir. Söz konusu kural ve düzenlemelere yönelik olarak Funclub’ın herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, etkinlik mekanı veya Etkinlik Organizatörü, bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutmaktadır.

Funclub biletlere/bilet satışlarına ve/veya etkinliklere ilişkin olarak hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında bulunmamaktadır. Kullanıcılar, her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki işlemlere yönelik olarak, Funclub’ı sorumlu kabul etmeyeceklerini önceden kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Kullanıcı, "Satın al" butonunu tıklayarak bilet ve yan ürün alım işlemini onayladığında Etkinlik tarihi değişikliği ve iade şartları dahil olmak üzere Funclub Kullanım Koşullarını ve Bilet Satış Hükümlerini kabul etmiş sayılır. Tüm bilet satışları, kredi kartı ve ödeme onayına bağlı olarak gerçekleşir.

 

LİSANSLI ÜRÜN SATIŞ HÜKÜMLERİ

Siteye üye olarak veya olmadan lisanslı ve diğer ürün alım işlemlerini gerçekleştirerek, Lisanslı Ürün Satış Hükümlerini okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriğini aynen kabul etmiş olduğunuzu beyan etmiş sayılmaktasınız. 

Funclub, öncelikli Lisanslı Ürün Satış Acentesi olarak, Funclub üyelerine özel ve ayrıcalıklı ürünlerin satışını yapmaktadır. Bu ürünleri satın alan kişi, satın aldığı ürünleri hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Funclub tarafından açıkça izin verilmesi haricinde, ürünü, hiçbir ticari iş veya ticari faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Aksi durum, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, yasal yollara başvurmak için haklı bir sebep teşkil eder. 

Funclub’dan lisanslı ürünler satın alırken varsa kazanılan puanlar Kullanıcının www.funclub.com.tr sitesindeki hesabına tanımlanır. Puan kullanımı, satın alınacak ürüne bağlı olarak alışveriş tutarlarının belli bir oranına kısıtlanabilir. Varsa bu oran ürün detay sayfasında belirtilmektedir. Kazanılan puanlar satılamaz, devredilemez, iade edilemez, paraya dönüştürülemez ve Sitede bildirilen süre içerisinde kullanılmalıdır. Verilecek puan miktarını Funclub belirler ve Kullanıcıya haber verilmeksizin ve dilediği zamanda puan kazanımını ve kampanyaları durdurma, uzatma ve puan miktarlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

Funclub, satışa sunduğu ürünlerin temini için en iyi gayreti gösterecek olmasına rağmen ürünün tedarikçinin stoklarında bulunması konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. 

TESLİMAT KOŞULLARI

Kullanıcı, www.funclub.com.tr internet sitesinde satış sözleşmesine konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Teslimat masrafları aksi belirtilmedikçe alıcıya aittir. Sipariş edilen ürün, stok durumunun müsait olması ve ürün bedelinin Funclub'ın hesabına geçmesini takiben yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Kullanıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Sitede ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Kullanıcıya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Kullanıcının belirttiği adreste elden yapılır. Teslim anında Kullanıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Funclub edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilir. Kullanıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olmasından ve/veya kargonun Funclub'a geri iade edilmesinden dolayı oluşan tüm masraflar Kullanıcıya aittir. Funclub, ürünün Kullanıcı dışında üçüncü bir kişiye veya kuruluşa teslim edileceği durumlarda teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı sorumlu tutulamaz. 
Kullanıcının, ürünü teslim almadan önce muayene etmesi ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünleri kargo şirketinden teslim almaması gerekmektedir. Kullanıcı, teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğunu kabul etmiş bulunmaktadır. Ayrıca, teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu Kullanıcıya aittir. 

Sipariş edilen ürünün, Kullanıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Funclub, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Aynı şekilde ürünün tesliminden sonra Kullanıcıya ait kredi kartının, Kullanıcın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde olsa bile yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün bedelini Funclub'a ödememesi halinde Kullanıcı, ürünü 3 gün içinde Funclub'a iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo bedeli Kullanıcıya aittir. 

Ürünlerin arızalanması durumunda garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması yükümlülüğü Kullanıcıya aittir. 

Kullanıcının taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesi durumunda kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek Kullanıcının bankası tarafından kredi kartı özetine yansıtılır. Banka, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması Kullanıcının bankası inisiyatifindedir. Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Kullanıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Kullanıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ÜRÜN İADE KOŞULLARI

Kullanıcı, aldığı ürünü kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde iade etme hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için ürünün kullanılmamış olması gerekmektedir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Ancak cayma hakkı süresi sona ermeden önce Kullanıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerde, Kullanıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan veya çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmelerde Kullanıcın herhangi bir sebebe dayanarak sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca, Kullanıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde ve elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Kullanıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde de Kullanıcın herhangi bir sebebe dayanarak sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır. Her türlü bilgisayar yazılım ve programlarında, çeşitli medyalarda (DVD, VDC, CD vb.), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit vb.) ve kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için ürün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması gerekmektedir. 

Kullanıcı, iade talebini Sitenin "Hesabım" bölümünden Funclub'a bildirmesi gerekmektedir ve ürünü, Funclub’ın anlaşmalı bulunduğu kargo şirketi ile ücretsiz olarak Funclub'a geri gönderebilir. Ürün iade edildikten sonra gerekli olması durumunda, gönderi kodunun Fanclub ile paylaşılması istenilebileceği için kargo gönderi numarasının saklanması gerekmektedir. 

Ürün bedeli, iade edilen ürünün iade şartlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra 10 iş günü içerisinde Kullanıcıya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Funclub’ın anlaşmalı bulunduğu kargo şirketi kullanıldığı taktirde Funclub tarafından karşılanır. İade işlemlerinin yapılabilmesi için Kullanıcıya Funclub tarafından gönderilmiş olan iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin Kullanıcı tarafından eksiksiz olarak doldurulması, imzalanması ve ürün ile birlikte iade formunda belirtilen adrese geri gönderilmesi gerekmektedir. İade bölümünün doldurulmamış olduğu iadeler işleme alınamamaktadır. 
Satın alınan üründen dolayı kazanılan bir hediye, puan vb. varsa söz konusu hediye, puan vb. nin de satın alınan ürün ile birlikte iadesi esastır. Alıcının, Funclub’dan yapmış olduğu alışveriş ile kazanmış olduğu puanları, söz konusu ürünü iade etmeden önce harcamış olduğu ve hesabında yeterli miktarda kazanılmış puan bulunmadığı durumda, Alıcının Funclub bakiyesine veya kredi kartına iade edilecek tutar, kazanılan puanın TL karşılığı değerinde eksik iade edilir. 
Funclub, haklı sebeple iade talebini kabul etmediği durumlarda iade ve yeniden gönderim kargo bedellerini Kullanıcıdan ayrıca tahsil etme hakkını saklı tutar. 
Kullanıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda veya siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışverişin bir bölümü veya tümü, Üyenin Funclub hesabında bulunan bakiye veya puan ile yapılmışsa bu bakiye veya puanlar Üyenin hesabına iade edilir. Alışverişin bir bölümü veya tümü, kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade, Kullanıcının bankası tarafından belirlenmiş olan prosedür gereğince yapılır. Funclub, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Kullanıcıya hiçbir şekilde nakit para ile ödeme yapamaz. Aynı anda birden fazla ürünün satın alındığı durumlarda ürünlerin bir kısmı iade edilmiş ise yapılan ödeme Üyeye yapmış olduğu ödeme şekli ile iade edilir.