Giriş yapılıyor, lütfen bekleyin...
  Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

Merhaba, www.funclub.com.tr uzantılı bu web sitesinde (Kısaca "Site" olarak anılacaktır) sunulan hizmetlerden yararlanmak istiyorsanız lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Herhangi bir şekilde Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi (Kısaca "Kullanıcı" olarak anılacaktır) aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır.

Bu Site’nin yasal sahibi Funclub Eğlence Hiz. Tic. A.Ş. olup (Kısaca "Funclub" olarak anılacaktır) Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Funclub’a aittir. İşbu Site dahilinde bulunan bilgiler, ürünler, tasarımlar, resimler, metinler, markalar, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veritabanları, kataloglar, listeler, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri haklar Funclub’ın veya Funclub’ın izin ve/veya lisans aldığı üçüncü kişilerin mülkiyetinde olup, Kullanıcılar bunları kısmen veya tamamen kopyalamayacaklarını, değiştirmeyeceklerini, çoğaltmayacaklarını, dağıtmayacaklarını, yayınlamayacaklarını, sergilemeyeceklerini ve herhangi bir şekilde yetkisiz kullanıma konu etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar sadece hukuka uygun ve şahsi (nihai tüketici olarak) amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Funclub, üyelik başvurusunu kabul edip başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkını da haizdir. Kullanıcıların Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir ve Kullanıcıların Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Funclub’ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, hayranı oldukları sanatçının duvarına mesaj yazarken argo kelime ve küfür içeren, genel davranış kurallarına aykırı mesajlar yazmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Sitemizin kullanım şartlarını ihlal eden davranışlarda bulunan Kullanıcılar uyarılır ve üyelikleri gerekli görüldüğü durumlarda - yasal takip hakkı saklı kalmak kaydıyla - iptal edilir. Funclub, kullanıcıların hayran duvarlarına yazdığı mesajlardan sorumlu değildir. Kullanıcılar, Funclub ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte herhangi bir faaliyette bulunmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

Funclub üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Söz konusu hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

Kullanıcılar, Funclub’ın Sitede verilen hizmet ve içerik ile ilgili olarak kalite, performans, işlevsellik, süreklilik ve güvenlik de dahil olmak üzere herhangi bir hususta garanti veya taahhüt vermediğini, hizmet ve içerikleri olduğu şekliyle Kullanıcılara sunduğunu bildiklerini ve kabul ettiklerini beyan ederler. Funclub, Kullanıcıların Sitedeki faaliyetleri neticesinde uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar, Sitede bulunan ve yüklenmeye ve/veya paylaşıma müsait yazılım, dosya ve sair belgelerin her türlü kötü ve zarar verme amaçlı yazılım ve kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Funclub’ın herhangi bir garanti veya taahhüt vermediğini kabul etmektedir. Bunların önlenmesi, engellenmesi, tespiti ve temizlenmesi ile doğrudan ve dolaylı olarak üçüncü kişiler de dahil olmak üzere vermiş olabilecekleri tüm zararın giderilmesine yönelik her türlü donanım, yazılım ve hizmet ihtiyacının karşılanması Kullanıcının kendi sorumluluğunda olup bu hususta Funclub’a herhangi bir sorumluluk rücu edilemez.

Funclub, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan ve üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Kullanıcılara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini ve/veya üçüncü kişiyi desteklememekte, link verilen web sitesinin/içeriğin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Söz konusu web sitesi/içeriklerin kullanımı sonucunda doğabilecek her türlü zarardan Kullanıcı sorumlu olup bu hususta Funclub’ın her türlü zarar ve talep hakkından muaf tutulduğu kabul edilmektedir.

Funclub, üyelik ve/veya kullanım esnasında sağlamış olduğunuz Kişisel Bilgilerinize yönelik olarak Türkiye’deki yasa ve mevzuat hükümlerine bağlıdır ve söz konusu bilgilerin korunması için makul güvenlik önlemlerini almıştır. Bununla birlikte internet ortamına açık tüm sistemlerde olduğu gibi veri iletişimi ve depolama işlemlerinin tamamıyla güvenli olduğu garanti edilemez. Funclub web sitesi/siteleri ve uygulamaları üzerinden alınan hizmetlerden kaynaklanan güvenlik açığı ve/veya ihlallerine yönelik olarak Funclub herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kredi kartı numaranız güvenlik sebebi ile sistemimize kaydedilmemektedir. Kullanım esnasındaki tüm bilgi alışverişi standart şifreleme yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir.

Funclub üyelik sistemine kayıt olarak ve/veya Funclub Sitesi üzerinden işlem yaparak Kişisel Bilgilerinizin ve Funclub internet sitesi/siteleri/mobil/kiosk uygulamaları ve Funclub üzerinden erişeceğiniz diğer sitelerde yapacağınız işlemlerin kayıt altına alınacağını ve Funclub inisiyatifinde aşağıdaki sebeplerle kısıtlı kalmayacak şekilde bilgilendirme, reklam, promosyon ve uyarı amaçlı olarak uygun görüldüğü şekilde kullanılabileceğini, paylaşılabileceğini ve bu doğrultuda sizinle e-posta, SMS, MMS ve diğer uygulamalar vasıtası ile iletişime geçilebileceğini kabul etmektesiniz. Üyeliğinizin herhangi bir anında “Hesabım” bölümünden bildiri ayarlarınızı değiştirebilir ve güncelleyebilirsiniz. Bununla birlikte Funclub, üyeliğiniz veya işlemlerinize yönelik olarak sizinle, paylaşmış olduğunuz Kişisel Bilgileriniz üzerinden iletişime geçme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, Siteye eklediği ve açıkça kullanılmasını yasaklamadığı her türlü bilginin dünya çapında kullanım, sergileme ve dağıtım hakkını, geri alınamaz, sürekli bir biçimde Funclub’a vermiş olur. Funclub tarafından paylaşılmış olsa bile üçüncü kişi ve kurumlardan gelen iletişim mesajlarına yönelik olarak bu kişi ve kurumlar nezdinde iptal işlemi yapmanız gerekmektedir.

Funclub, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her türlü hizmet ve içeriği önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden düzenleme, yayını duraklatma ve durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcılar yapılan her türlü değişikliği peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Funclub işbu kullanım koşullarını gerektiği zaman değiştirebilir, ancak bu değişiklikler Sitede yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Site hizmetlerinden yararlanan veya Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi Funclub tarafından işbu kullanım koşullarında yapılan her türlü değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.

Funclub internet sitesi Türkçe dilinde hazırlanmıştır. Türkçe ve İngilizce dilleri kullanılan durumlarda metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınacaktır.